Disclaimer

Door toegang te verkrijgen tot deze website, erkent de gebruiker dat wij uiterste zorg besteden aan het ontwerp en de inhoud ervan. De gebruiker gaat ermee akkoord en is gebonden aan de onderstaande voorwaarden en neemt de verantwoordelijkheid voor zijn keuzes op basis van de verstrekte informatie. Deze website biedt algemene informatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie op de website.

Intellectuele eigendom

De inhoud die op de website wordt weergegeven, is het intellectuele eigendom van De Slaapbibliotheek. U mag dergelijke inhoud niet hergebruiken, opnieuw publiceren of herdrukken zonder schriftelijke toestemming van De Slaapbibliotheek. Wel mag dit worden gedeeld met anderen voor strikt educatieve en informatieve doeleinden, tenzij anders overeengekomen.

Aansprakelijkheid

Hoewel we ons inspannen om accurate en actuele informatie op deze website te verstrekken, kunnen we niet garanderen dat alle beschikbare informatie volledig of juist is. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website, hoewel we streven naar permanente beschikbaarheid. We benadrukken dat sommige informatie van externe bronnen afkomstig is. We wijzen expliciet alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, ongeacht of deze schade voorzienbaar was.

Alle informatie die hier wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als vervanging voor het advies van een gekwalificeerde en bevoegde arts of andere zorgverlener. Het opvolgen van advies of informatie van deze bron gebeurt op eigen risico.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat wij geen onderzoek doen naar of analyse uitvoeren op informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die zijn gelinkt aan deze website. Een link naar een andere website dient uitsluitend voor het gemak van de gebruiker. Toegang tot en gebruik van andere aan deze website gelinkte internetwebsites is op eigen risico; wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in dit opzicht. We behouden ons het recht voor om op elk moment iedere link of informatie op deze website te wijzigen of te verwijderen.

Scroll naar boven